Weather by Freemeteo.com
Trenutno aktivnih Gostiju: 12 
Studij u Samoboru

Visoka poslovna škola Libertas iz Zagreba u suradnji s Gradskim poglavarstvom Grada Samobora s početkom akademske godine 2009/10. započinje s odvijanjem nastave na području Grada Samobora, i to na stručnom studiju Poslovna ekonomija. Nastava će se, za grupu polaznika u Samoboru, odvijati na lokaciji: Poduzetnički centar Samobor, Bregana, Đure Basaričeka 4.

Time je visoko obrazovanje, nakon višegodišnjih pokušaja, konačno stiglo i u grad Samobor.

Stručni studij Poslovna ekonomija na više će načina biti izuzetno pogodan za sve stanovnike Samobora željnih obrazovanja u nekom od ekonomskih profila, a otvara se mogućnost i stanovnicima s šire regije (Sveta Nedjelja, Jastrebarsko…) da studiraju u obližnjem Samoboru.

Predavanja i vježbe održavat će renomirani profesori Visoke poslovne škole Libertas, studentima će biti omogućena primjena najnovijih tehnologija – učionice će biti potpuno suvremeno opremljene; studentima će biti na raspolaganju studenski internet portal EduNet-a koji im omogućuje provođenje interaktivne nastave, preuzimanje radnih materijala, prijavljivanje ispita, međusobnu komunikaciju s nastavnicima te praćenje svih događanja na studiju. Studentske grupe bit će prilagođene programima u skladu sa bolonjskim procesom.

Stručni studij Poslovna ekonomija traje 3 školske godine (6 semestara) i njegovim završetkom studenti stječu visoko obrazovanje te sljedeći stručni naziv: Stručni prvostupnik / Stručna prvostupnica (Baccalaureus / Baccalaurea) poslovne ekonomije – Bacc. Oec.

Razredbeni ispit za upis na stručni studij poslovne ekonomije – studij u Samoboru kandidati će moći polagati u Samoboru, u prostorijama Ekonomske škole u Samoboru, Andrije Hebranga 26. u terminu:

  • 16. srpnja 2009. (srijeda) u 17:00 sati

Prijaviti se za razredbeni ispit za studij u Samoboru moguće je isključivo putem web stranice Visoke poslovne škole Libertas:


 

Copyright © Zabranjena je upotreba tekstova i fotografija bez pismene dozvole. Kontakt info@samoborci.com 2016. All rights reserved

Samoborci.com By - Joomladesigns.co.uk